តោះញាំហេ TNH
តោះញាំហេ TNH

តោះញាំហេ TNH

@TosNhamHey_TNH

បន្លែថ្មីស្រស់ៗ ប្រហិតសាច់គោល្អ ស្ករត្នោតសុទ្ធ បងប្អូនត្រូវការអាចទំនាក់ទំនងបាន
👉យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវ រសជាតិពិត តម្លៃពិត និងទំនុកចិត្ត
*សាច់ជ្រូកផាត់*
- 1Kg = 8ម៉ឺន រៀល
- កន្លះគីឡូ = 4ម៉ឺន រៀល
- 1ខាំ = 9ពាន់ រៀល
*ស្ករទឹកត្នោត*
- 1 Kg = 12,000 រៀល
- 2 Kg = 22,000 រៀល
- 5 Kg = 52,000 រៀល
សេវាដឹកគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ
ទីតាំងចម្ការដូង
Tel: 093787769 / 077637267

តាមដានតារាងតម្លៃ៖ https://t.me/tnhchannel
តេឡេក្រាមក្រុមពិភាក្សា ៖ https://t.me/tnhgroup
តេឡេក្រាមផ្ទាល់ ៖ 077637267

image
image
image
image
+5

បន្លែថ្មី ប្រហិតសាច់គោល្អ ស្ករត្នោតសុទ្ធ បងប្អូនត្រូវការអាចទំនាក់ទំនងបាន
👉យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវ រសជាតិពិត តម្លៃពិត និងទំនុកចិត្ត
+ប្រហិតសាច់គោ
- ១គីឡូ ២៧,០០០៛
- ៥គីឡូ ២៥,០០០៛/Kg
- ១០គីឡូ ២០,០០០៛/Kg
សូមបញ្ជាក់ថា ផលិតផលពិត តម្លៃពិត!
ស្ករទឹកត្នោត
- 1 Kg = 12,000 រៀល
- 2 Kg = 22,000 រៀល
- 5 Kg = 52,000 រៀល
សេវាដឹកគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ
ទីតាំងចម្ការដូង
Tel: 093787769 / 077637267

តាមដានតារាងតម្លៃ៖ https://t.me/tnhchannel
តេឡេក្រាមក្រុមពិភាក្សា ៖ https://t.me/tnhgroup
តេឡេក្រាមផ្ទាល់ ៖ 077637267

image
image
image
image
image

ចេញលក់ឆាប់ៗនេះ!!!

image

បន្លែស្រស់ៗរាល់ថ្ងៃ!!!

image